ابتکار: اگر نتوانیم منابع آب کشور را مدیریت کنیم؛ در آینده به یک تهدید امنیتی تبدیل می‌شود

ابتکار: اگر نتوانیم منابع آب کشور را مدیریت کنیم؛ در آینده به یک تهدید امنیتی تبدیل می‌شود ابتکار: اگر نتوانیم منابع آب کشور را مدیریت کنیم؛ در آینده به یک تهدید امنیتی تبدیل می‌شود واتساپ […]

پروین: تا زنده ایم قدر هم را بدانیم

پروین: تا زنده ایم قدر هم را بدانیماسطوره باشگاه پرسپولیس گفت: از مردم فوتبال‌دوست سپاسگزارم که این‌گونه منصور پورحیدری را بدرقه کردند. پروین: تا زنده ایم قدر هم را بدانیم دانلود مستقیم تلگرام فارسی