مدارس نوبت صبح دیلمان تعطیل شد

مدارس نوبت صبح دیلمان تعطیل شدبارش برف شدید موجب تعطیلی مدارس ابتدایی در نوبت صبح امروز در دیلمان سیاهکل شده است. مدارس نوبت صبح دیلمان تعطیل شد