دیدار مدیرعامل بیمه اتکایی GIC هند با رئیس بیمه مرکزی ایران

دیدار مدیرعامل بیمه اتکایی GIC هند با رئیس بیمه مرکزی ایرانمدیرعامل بیمه اتکایی GIC هند در یددار با رئیس بیمه مرکزی ایران خواستار گسترش همکاری ها شد. دیدار مدیرعامل بیمه اتکایی GIC هند با رئیس […]