شریعتمداری: مردم بر وضعیت بازار نظارت کنند

شریعتمداری: مردم بر وضعیت بازار نظارت کنندوزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به این‌که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید از فساد مصون باشد بر ضرورت بازگشت این سازمان به دوران اوج تاکید کرد. […]

عکس/ ازدحام مردم مقابل حسینیه ارشاد/ رای دهندگان به شعب غیر از حسینیه ارشاد مراجعه کنند

عکس/ ازدحام مردم مقابل حسینیه ارشاد/ رای دهندگان به شعب غیر از حسینیه ارشاد مراجعه کنند عکس/ ازدحام مردم مقابل حسینیه ارشاد/ رای دهندگان به شعب غیر از حسینیه ارشاد مراجعه کنند

معین: مردم با رای خود مانع از این شوند که دیگران برای آن‌ها تصمیم‌گیری کنند

معین: مردم با رای خود مانع از این شوند که دیگران برای آن‌ها تصمیم‌گیری کنند معین: مردم با رای خود مانع از این شوند که دیگران برای آن‌ها تصمیم‌گیری کنند

مسجد جامعی: مردم ادعای دادن املاک نجومی را به رفتگران نه باور کرده و نه باور می کنند

مسجد جامعی: مردم ادعای دادن املاک نجومی را به رفتگران نه باور کرده و نه باور می کنند مسجد جامعی: مردم ادعای دادن املاک نجومی را به رفتگران نه باور کرده و نه باور می […]

روحانی: مردم اجازه نمی دهند عده ای اقتصاد منهای آزادی و فرهنگ را دنبال کنند

روحانی: مردم اجازه نمی دهند عده ای اقتصاد منهای آزادی و فرهنگ را دنبال کنند روحانی: مردم اجازه نمی دهند عده ای اقتصاد منهای آزادی و فرهنگ را دنبال کنند

مردم رستوران‌های دریافت‌کننده حق سرویس را معرفی کنند

مردم رستوران‌های دریافت‌کننده حق سرویس را معرفی کنند مردم رستوران‌های دریافت‌کننده حق سرویس را معرفی کنند

در اینجا مردم بر روی باتلاق زندگی می کنند +تصاویر

در اینجا مردم بر روی باتلاق زندگی می کنند +تصاویرمردم بخشی ازسودان جنوبی ، زندگی بسیار متفاوتی نسبت به دیگران دارند، خانه های انها بر روی باتلاق هایی خطرناک بنا شده است و از طریق […]