مرکل: دوران اتکای اروپا به دیگران به سر آمده

مرکل: دوران اتکای اروپا به دیگران به سر آمده مرکل: دوران اتکای اروپا به دیگران به سر آمده

مرکل نیز اردوغان را تهدید به خروج نظامیانش از اینجرلیک کرد

مرکل نیز اردوغان را تهدید به خروج نظامیانش از اینجرلیک کرد مرکل نیز اردوغان را تهدید به خروج نظامیانش از اینجرلیک کرد

مرکل حمله شیمیایی به سوریه را محکوم کرد

مرکل حمله شیمیایی به سوریه را محکوم کرد مرکل حمله شیمیایی به سوریه را محکوم کرد

مرکل: با ترامپ به توافق خواهم رسید

مرکل: با ترامپ به توافق خواهم رسید مرکل: با ترامپ به توافق خواهم رسید