مصدومیت ۲۰ مسافر در پی خروج اتوبوس از جاده

مصدومیت ۲۰ مسافر در پی خروج اتوبوس از جاده مصدومیت ۲۰ مسافر در پی خروج اتوبوس از جاده

پاسخ بیرانوند به انتقاد از تمرین کردن با مصدومیت

پاسخ بیرانوند به انتقاد از تمرین کردن با مصدومیتعلیرضا بیرانوند، انتقادات به تمرینات سختش با دست شکسته را با این پست در اینستاگرامش پاسخ داد. پاسخ بیرانوند به انتقاد از تمرین کردن با مصدومیت ارتقا […]