موافقت پارلمان مصر با اعلام وضعیت فوق العاده

موافقت پارلمان مصر با اعلام وضعیت فوق العاده موافقت پارلمان مصر با اعلام وضعیت فوق العاده

اعلام وضعیت فوق‌ العاده در مصر

اعلام وضعیت فوق‌ العاده در مصرهمزمان با انفجار های تروریستی متعدد در مصر ارتش این کشور به حالت اماده باش درامده و سیسی وضعیت فوق العاده اعلام کرد. رئیس‎جمهوری مصر در پی انفجارهای روز یکشنبه […]