احتمال لغو مصوبه پخش غیرزنده مناظرات انتخاباتی

احتمال لغو مصوبه پخش غیرزنده مناظرات انتخاباتی احتمال لغو مصوبه پخش غیرزنده مناظرات انتخاباتی

گلایه مسافران از نرخ پارکینگ فرودگاه/ مصوبه گران شدن نرخ‌ها اعلام شد

گلایه مسافران از نرخ پارکینگ فرودگاه/ مصوبه گران شدن نرخ‌ها اعلام شد گلایه مسافران از نرخ پارکینگ فرودگاه/ مصوبه گران شدن نرخ‌ها اعلام شد