معاون رئیس جمهوری آمریکا: متعهد به امنیت اسرائیل در برابر ایران هستیم

معاون رئیس جمهوری آمریکا: متعهد به امنیت اسرائیل در برابر ایران هستیم معاون رئیس جمهوری آمریکا: متعهد به امنیت اسرائیل در برابر ایران هستیم

معاون ترامپ: فعلا در حال ارزیابی برجام هستیم/ ایران به دنبال آزمایش عزم و اراده ترامپ نباشد

معاون ترامپ: فعلا در حال ارزیابی برجام هستیم/ ایران به دنبال آزمایش عزم و اراده ترامپ نباشد معاون ترامپ: فعلا در حال ارزیابی برجام هستیم/ ایران به دنبال آزمایش عزم و اراده ترامپ نباشد

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی خبر داد: تلاش ایران برای لغو ویزا با ایتالیا، فرانسه و آلمان

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی خبر داد: تلاش ایران برای لغو ویزا با ایتالیا، فرانسه و آلمان معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی خبر داد: تلاش ایران برای لغو ویزا با ایتالیا، فرانسه و آلمان oxin […]