قائم مقام وزیر کشور: نتایج شمارش آراء به صورت تدریجی اعلام خواهد شد

قائم مقام وزیر کشور: نتایج شمارش آراء به صورت تدریجی اعلام خواهد شد قائم مقام وزیر کشور: نتایج شمارش آراء به صورت تدریجی اعلام خواهد شد

مقام ارشد شورای امنیت ملی آمریکا برکنار شد

مقام ارشد شورای امنیت ملی آمریکا برکنار شد مقام ارشد شورای امنیت ملی آمریکا برکنار شد

از سوی مقام معظم رهبری؛ مراسم ختم آیت‌الله موسوی اردبیلی در قم برگزار شد

از سوی مقام معظم رهبری؛ مراسم ختم آیت‌الله موسوی اردبیلی در قم برگزار شد از سوی مقام معظم رهبری؛ مراسم ختم آیت‌الله موسوی اردبیلی در قم برگزار شد