تیم ملی ایران به دنبال دیدار دوستانه با عمان

تیم ملی ایران به دنبال دیدار دوستانه با عمانتیم ملی فوتبال ایران به دنبال برگزاری دیدار دوستانه با عمان در مسقط است. تیم ملی ایران به دنبال دیدار دوستانه با عمان