اسپوتنیک: ایران خرید هواپیماها و بالگردهای روسیه را بررسی می‌کند

اسپوتنیک: ایران خرید هواپیماها و بالگردهای روسیه را بررسی می‌کندمنابع روس اعلام کرده‌اند که ایران در حال بررسی خرید هواپیماهای «سوخو سوپرجت-100» از روسیه است. اسپوتنیک: ایران خرید هواپیماها و بالگردهای روسیه را بررسی می‌کند

تشک هوشمندی که در موقع خر و پف زیر سرتان را تنظیم می‌کند!

تشک هوشمندی که در موقع خر و پف زیر سرتان را تنظیم می‌کند! تشک هوشمندی که در موقع خر و پف زیر سرتان را تنظیم می‌کند!