عصبانیت ترزا می از نشت اطلاعاتی حادثه منچستر به آمریکا

عصبانیت ترزا می از نشت اطلاعاتی حادثه منچستر به آمریکاانتخاب -ترامپ : ترزا می نخست وزیر بریتانیا از نشت اطلاعاتی که بریتانیا درباره منچستر به آمریکا داده ، بسیار عصبانی بود. جزییات کامل موضوع را […]

وعده ترزا می به کاهش نرخ مهاجرت به انگلیس

وعده ترزا می به کاهش نرخ مهاجرت به انگلیس وعده ترزا می به کاهش نرخ مهاجرت به انگلیس

توصیه اولاند به ترزا می

توصیه اولاند به ترزا می توصیه اولاند به ترزا می