معرفی هفت نامزد احزاب چپ فرانسه برای انتخابات ریاست جمهوری 2017

معرفی هفت نامزد احزاب چپ فرانسه برای انتخابات ریاست جمهوری 2017 معرفی هفت نامزد احزاب چپ فرانسه برای انتخابات ریاست جمهوری 2017

اوباما: همسرم نامزد ریاست جمهوری نمی‌شود

اوباما: همسرم نامزد ریاست جمهوری نمی‌شودرئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای اعلام کرد که همسرش تصمیم قطعی را در مورد کاندید نشدن برای پست ریاست جمهوری در آینده گرفته است. اوباما: همسرم نامزد ریاست جمهوری نمی‌شود

نامزد حزب سبز آمریکا خواستار بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری شد

نامزد حزب سبز آمریکا خواستار بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری شد نامزد حزب سبز آمریکا خواستار بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری شد