یکسان سازی نرخ ارز و تأثیر آن بر بانک ها

یکسان سازی نرخ ارز و تأثیر آن بر بانک هاحسین محمد پورزرندی در روزنامه فرصت امروز نوشت: با نزدیك شدن به ماه های پایانی سال جاری انتظارها برای اجرای مرحله نهایی سیاست یكسان سازی نرخ […]

نرخ صدور ویزا به چند کشور محبوب ایرانی ها

نرخ صدور ویزا به چند کشور محبوب ایرانی هامعمولا وقتی درباره‌ سفرهای خارجی صحبت می‌شود، اولین موضوع پس از انتخاب مقصد و گاه حتی قبل از انتخاب مقصد آگاهی از نوع و زمان و شرایط […]