فرانسه خواستار نشست اضطراری شد

فرانسه خواستار نشست اضطراری شد فرانسه خواستار نشست اضطراری شد

نشست «اوپک» پشت درهای بسته آغاز شد

نشست «اوپک» پشت درهای بسته آغاز شد نشست «اوپک» پشت درهای بسته آغاز شد

نشست رسمی وزرای اوپک آغاز شد

نشست رسمی وزرای اوپک آغاز شد نشست رسمی وزرای اوپک آغاز شد

نشست پشت درهای بسته اوپک آغاز شد

نشست پشت درهای بسته اوپک آغاز شدنشست پشت درهای بسته اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) با حضور وزیران نفت و انرژی این سازمان و محمد بارکیندو، دبیرکل این سازمان دقایقی پیش آغاز شد. نشست […]

نشست غیر رسمی اوپک آغاز شد

نشست غیر رسمی اوپک آغاز شداوپک روز چهارشنبه رایزنی ها بر سر توافق کاهش تولید و افزایش قیمت ها را آغاز کرد. نشست غیر رسمی اوپک آغاز شد

پنجمین‌ نشست کنسولی ایران و روسیه برگزار شد

پنجمین‌ نشست کنسولی ایران و روسیه برگزار شد پنجمین‌ نشست کنسولی ایران و روسیه برگزار شد