نعمت زاده: لوازم خانگی داخلی گران نشده

نعمت زاده: لوازم خانگی داخلی گران نشدهباوجود افزایش قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی و تایید این موضوع از سوی اتحادیه‌های تولید و فروش، وزیر صنعت، معدن و تجارت افزایش قیمت را برای لوازم خانگی داخلی […]