عرضه نفت آمریکا مانع تلاش اوپک برای رونق بیشتر قیمت نفت

عرضه نفت آمریکا مانع تلاش اوپک برای رونق بیشتر قیمت نفت عرضه نفت آمریکا مانع تلاش اوپک برای رونق بیشتر قیمت نفت

خطر نفت آمریکا بیخ گوش اوپک

خطر نفت آمریکا بیخ گوش اوپک خطر نفت آمریکا بیخ گوش اوپک

نفت اوپک رکورد زد

نفت اوپک رکورد زدسبد نفتی اوپک پس از توافق این سازمان برای کاهش تولید در روز چهارشنبه با 4.55 دلار افزایش به بشکه‌ای 49.35 دلار رسید و رکورد قیمتی این نوع نفت در سال 2016 […]

سهم 14 کشور عضو اوپک از کاهش تولید نفت

سهم 14 کشور عضو اوپک از کاهش تولید نفت سهم 14 کشور عضو اوپک از کاهش تولید نفت