نماینده تهران: سوالات مربوط به دیدار رئیسی با نماینده پوتین در کمیسیون امنیت بررسی می شود

نماینده تهران: سوالات مربوط به دیدار رئیسی با نماینده پوتین در کمیسیون امنیت بررسی می شود نماینده تهران: سوالات مربوط به دیدار رئیسی با نماینده پوتین در کمیسیون امنیت بررسی می شود

نماینده ویژه پوتین به تهران سفر می کند

نماینده ویژه پوتین به تهران سفر می کندحمید ابوطالبی خاطرنشان کرد که عراق و سوریه، یمن، ایران و روسیه مصمم هستند پیش از آنکه واقعاً دیر شود منطقه را سامان دهند، لذا پس از سفر […]

نماینده پوتین به تهران سفر می کند

نماینده پوتین به تهران سفر می کند نماینده پوتین به تهران سفر می کند