عکس/توييت احمدي نژاد: هيچكس در مورد پلاسكو عذرخواهي نكرد؛ فقط من مشكل بودم در ان ٨ سال

عکس/توييت احمدي نژاد: هيچكس در مورد پلاسكو عذرخواهي نكرد؛ فقط من مشكل بودم در ان ٨ سال عکس/توييت احمدي نژاد: هيچكس در مورد پلاسكو عذرخواهي نكرد؛ فقط من مشكل بودم در ان ٨ سال

دکتر احمدی نژاد در سال ۱۴۰۰!

دکتر احمدی نژاد در سال ۱۴۰۰!محمد طحانی این کاریکاتور را با عنوان احمدی نژاد ۱۴۰۰ در روزنامه نوآوران منتشر کرد. دکتر احمدی نژاد در سال ۱۴۰۰!