ترکان: افزایش نرخ دلار، سیاسی نیست

ترکان: افزایش نرخ دلار، سیاسی نیست ترکان: افزایش نرخ دلار، سیاسی نیست

بانک مرکزی: افزایش نرخ ارز پایدار نیست

بانک مرکزی: افزایش نرخ ارز پایدار نیسترییس‌کل بانک مرکزی معتقد است که «افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر نیز یک شوک انتظاری است و پایدار نخواهد بود.» بانک مرکزی: افزایش نرخ ارز پایدار نیست