قاضی زاده هاشمی: جبران حق ضایع شده کاندیداهای ریاست جمهوری در مناظره بعدی

قاضی زاده هاشمی: جبران حق ضایع شده کاندیداهای ریاست جمهوری در مناظره بعدی قاضی زاده هاشمی: جبران حق ضایع شده کاندیداهای ریاست جمهوری در مناظره بعدی

بیانیه هاشمی طبا پس از پایان مناظره نخست

بیانیه هاشمی طبا پس از پایان مناظره نخستسید مصطفی هاشمی طبا نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پس از پایان مناظره نخست بیانیه ای را صادر کرد در بخشی از این بیانیه امده است: بطور […]