وزارت دارایی آمریکا سه شرکت ایرانی را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرد

وزارت دارایی آمریکا سه شرکت ایرانی را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرد وزارت دارایی آمریکا سه شرکت ایرانی را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرد

وزارت دادگستری آمریکا شنود اوباما از ترامپ را رد کرد

وزارت دادگستری آمریکا شنود اوباما از ترامپ را رد کرد وزارت دادگستری آمریکا شنود اوباما از ترامپ را رد کرد

وزارت کشور ادعای تغییر 15 استاندار را تکذیب کرد

وزارت کشور ادعای تغییر 15 استاندار را تکذیب کرد وزارت کشور ادعای تغییر 15 استاندار را تکذیب کرد

وزارت خارجه آمریکا اسناد کودتای ٢٨ مرداد را منتشر کرد

وزارت خارجه آمریکا اسناد کودتای ٢٨ مرداد را منتشر کرد وزارت خارجه آمریکا اسناد کودتای ٢٨ مرداد را منتشر کرد

وزارت کشور انتساب مطالب خلاف واقع به این وزارتخانه را رد کرد

وزارت کشور انتساب مطالب خلاف واقع به این وزارتخانه را رد کردوزارت کشور نامه سرگشاده یک کانون موسوم به دانشگاهیان و انتساب سیاهه‌ای از مطالب خلاف واقع و اعمال سوء را به این وزارتخانه، قویا […]

سخنگوی وزارت خارجه حمله آمریکا به پایگاه هوایی در سوریه را محکوم کرد

سخنگوی وزارت خارجه حمله آمریکا به پایگاه هوایی در سوریه را محکوم کردسخنگوی وزارت امور خارجه حمله موشکی آمریکا به یک پایگاه هوایی در سوریه را شدیدا محکوم کرد. سخنگوی وزارت خارجه حمله آمریکا به […]

وزارت امور خارجه جنایت تروریست ها در دمشق را به شدت محکوم کرد

وزارت امور خارجه جنایت تروریست ها در دمشق را به شدت محکوم کرد وزارت امور خارجه جنایت تروریست ها در دمشق را به شدت محکوم کرد

وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه 13 فرد و 12 نهاد مرتبط با ایران اعمال کرد

وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه 13 فرد و 12 نهاد مرتبط با ایران اعمال کرد وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه 13 فرد و 12 نهاد مرتبط با ایران اعمال کرد

وزارت خارجه آذربایجان «خلیج فارس» را تحریف کرد

وزارت خارجه آذربایجان «خلیج فارس» را تحریف کردوزارت خارجه جمهوری آذربایجان نام خلیج فارس را در یکی از برنامه‌های خود تحریف کرد. وزارت خارجه آذربایجان «خلیج فارس» را تحریف کرد

وزارت بهداشت: در مورد پارازیت ها نباید مردم را نگران کرد

وزارت بهداشت: در مورد پارازیت ها نباید مردم را نگران کرد وزارت بهداشت: در مورد پارازیت ها نباید مردم را نگران کرد