وزیر بهداشت در تشییع پیکر جان باختگان سمنان

وزیر بهداشت در تشییع پیکر جان باختگان سمنانوزیر بهداشت در مراسم تشییع پیکر جانباختگان سانحه قطار تبریز -مشهد در تبریز حضور یافت. وزیر بهداشت در تشییع پیکر جان باختگان سمنان

وزیر کشور در تشییع شهدای اربعین شرکت‌می‌کند

وزیر کشور در تشییع شهدای اربعین شرکت‌می‌کند وزیر کشور در تشییع شهدای اربعین شرکت‌می‌کند