وزیر دفاع ترکیه: مخاطرات همه پرسی اقلیم کردستان از جنگ سوریه هم بیشتر خواهد بود

وزیر دفاع ترکیه: مخاطرات همه پرسی اقلیم کردستان از جنگ سوریه هم بیشتر خواهد بود وزیر دفاع ترکیه: مخاطرات همه پرسی اقلیم کردستان از جنگ سوریه هم بیشتر خواهد بود

قائم مقام وزیر کشور: نتایج شمارش آراء به صورت تدریجی اعلام خواهد شد

قائم مقام وزیر کشور: نتایج شمارش آراء به صورت تدریجی اعلام خواهد شد قائم مقام وزیر کشور: نتایج شمارش آراء به صورت تدریجی اعلام خواهد شد

وزیر دفاع آمریکا: حمایت از ژاپن همه جانبه خواهد بود

وزیر دفاع آمریکا: حمایت از ژاپن همه جانبه خواهد بودجیمز متیس وزیر دفاع جدید آمریکا که عصر جمعه وارد ژاپن شد، در اولین اظهارات خود از حمایت همه جانبه و صددرصدی کشورش از توکیو خبر […]

سخنگوی نخست وزیر انگلیس: تزرا می در مورد برجام با ترامپ رک خواهد بود

سخنگوی نخست وزیر انگلیس: تزرا می در مورد برجام با ترامپ رک خواهد بود سخنگوی نخست وزیر انگلیس: تزرا می در مورد برجام با ترامپ رک خواهد بود

وزیر خارجه ترامپ چه‌کسی خواهد بود؟

وزیر خارجه ترامپ چه‌کسی خواهد بود؟ وزیر خارجه ترامپ چه‌کسی خواهد بود؟ نصب بیتالک