وزیر بهداشت: نگران کشور و انقلاب هستم/ مردم فریب تبلیغات انتخاباتی را نخورند

وزیر بهداشت: نگران کشور و انقلاب هستم/ مردم فریب تبلیغات انتخاباتی را نخورند وزیر بهداشت: نگران کشور و انقلاب هستم/ مردم فریب تبلیغات انتخاباتی را نخورند

وزیر خارجه انگلیس: حامی برجام هستم

وزیر خارجه انگلیس: حامی برجام هستم وزیر خارجه انگلیس: حامی برجام هستم

نخست وزیر اسرائیل: آماده دیدار با محمود عباس هستم

نخست وزیر اسرائیل: آماده دیدار با محمود عباس هستم نخست وزیر اسرائیل: آماده دیدار با محمود عباس هستم