چهره واقعی و بدون گریم المیرا دهقانی!

چهره واقعی و بدون گریم المیرا دهقانی!المیرا دهقانی بازیگر کشورمان که در سریال هشت و نیم دقیقه با چهره و گریمی متفاوت حضور دارد. عکس المیرا دهقانی بازیگر نقش مریم, مادر احسان در سریال هشت […]