عبدالله صالح و رهبر انصارالله گفت‌وگو کردند

عبدالله صالح و رهبر انصارالله گفت‌وگو کردند عبدالله صالح و رهبر انصارالله گفت‌وگو کردند

کاخ‌سفید: ترامپ و سیسی تلفنی درباره بحران قطر گفت‌وگو کردند

کاخ‌سفید: ترامپ و سیسی تلفنی درباره بحران قطر گفت‌وگو کردند کاخ‌سفید: ترامپ و سیسی تلفنی درباره بحران قطر گفت‌وگو کردند

پوتین و روحانی تلفنی درباره توافق آتش‌بس در سوریه گفت‌وگو کردند

پوتین و روحانی تلفنی درباره توافق آتش‌بس در سوریه گفت‌وگو کردند پوتین و روحانی تلفنی درباره توافق آتش‌بس در سوریه گفت‌وگو کردند