توقف برخی پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه/ دچار مشکل تخصیص بودجه هستیم

توقف برخی پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه/ دچار مشکل تخصیص بودجه هستیمتجریشی گفت: حجم آب نسبت به سال گذشته دوبرابر بیشتر شده است، به لحاظ سطح نیز ۵۰ درصد افزایش داشته‌ایم و تراز آب هم ۴۰ […]