فیلم/ بزرگترین پروژه ملی که در دولت یازدهم افتتاح شد

فیلم/ بزرگترین پروژه ملی که در دولت یازدهم افتتاح شداطلاعاتی درباره بزرگترین پروژه ملی که در دولت یازدهم افتتاح شد را در ویدئوی زیر ببینید. فیلم/ بزرگترین پروژه ملی که در دولت یازدهم افتتاح شد

پروژه هایی که رییس جمهوری در عسلویه و پارس جنوبی افتتاح نکرد!

پروژه هایی که رییس جمهوری در عسلویه و پارس جنوبی افتتاح نکرد! پروژه هایی که رییس جمهوری در عسلویه و پارس جنوبی افتتاح نکرد!