گفتگوی تلفنی پوتین و اردوغان درباره حلب

گفتگوی تلفنی پوتین و اردوغان درباره حلب گفتگوی تلفنی پوتین و اردوغان درباره حلب

دستور پوتین برای دایر کردن بیمارستان های صحرایی در حلب سوریه

دستور پوتین برای دایر کردن بیمارستان های صحرایی در حلب سوریه دستور پوتین برای دایر کردن بیمارستان های صحرایی در حلب سوریه

دستور پوتین برای استقرار بیمارستان در حلب

دستور پوتین برای استقرار بیمارستان در حلبهمزمان با آزادی 80 هزار سوری از دام سپر انسانی تروریست ها در حلب، رئیس جمهوری روسیه دستور داد هر چه زودتر دو بیمارستان 50 و 100 تختخوابی برای […]