عربستان:از بدهی‌های عراق چشم پوشی نمی کنیم

عربستان:از بدهی‌های عراق چشم پوشی نمی کنیم عربستان:از بدهی‌های عراق چشم پوشی نمی کنیم

تصاویر : فیل پوشی در هند!

تصاویر : فیل پوشی در هند!زنان در یکی از روستاهای هند برای در امان ماندن فیل ها از سرمای کشنده زمستان، برای آنها بافتنی می بافند. تصاویر : فیل پوشی در هند!

برجام ستیزی؛ انگیزه قانون شکنی و چشم پوشی از منافع و امنیت ملی

برجام ستیزی؛ انگیزه قانون شکنی و چشم پوشی از منافع و امنیت ملیمخالفان برجام که از ابتدای گفت وگوهای هسته ای تمام توان خود را برای ضربه زدن به مذاکرات و سپس سند توافق و […]