مشکل اصلی چمن یادگار چیست؟

مشکل اصلی چمن یادگار چیست؟مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی درباره وضعیت چمن یادگار امام(ره) تبریز توضیحاتی را ارائه کرد. مشکل اصلی چمن یادگار چیست؟