قیمت خودروهای چینی در بازار و کارخانه

قیمت خودروهای چینی در بازار و کارخانهخرید و فروش خودروهای چینی مونتاژ شده در داخل کشور به دلیل قیمت پایین‌تر نسبت به نمونه‌های وارداتی از  بازار داغی برخوزدار است. به گزارش میزان، در این میان […]