چرا ترامپ کاخ بشار اسد را موشک‌باران نکرد؟

چرا ترامپ کاخ بشار اسد را موشک‌باران نکرد؟ چرا ترامپ کاخ بشار اسد را موشک‌باران نکرد؟

چرا کاخ سفید جزئیات تماس تلفنی ترامپ و پوتین را منتشر نکرد؟

چرا کاخ سفید جزئیات تماس تلفنی ترامپ و پوتین را منتشر نکرد؟ چرا کاخ سفید جزئیات تماس تلفنی ترامپ و پوتین را منتشر نکرد؟