کدام مامور سیا از دیکتاتور عراق برای اخرین بار بازجویی کرد؟

کدام مامور سیا از دیکتاتور عراق برای اخرین بار بازجویی کرد؟دسامبر ۲۰۰۳ صدام حسین دیکتاتور خونخوار عراق در چاله ای نزدیک زادگاهش شهر تکریب بازداشت شده و توسط عوامل سیا مورد بازجویی قرار گرفت. با […]

کدام پیامبر الهی همسرش را تنبیه کرد؟

کدام پیامبر الهی همسرش را تنبیه کرد؟داستان زندگی حضرت ایوب پیامبر (ع) ، یکی از اموزنده ترین و زیباترین داستان های قرآن کریم است. پیامبری که با صبر مثال زدنی اش از تمامی ازمون های […]

پیروزی ترامپ کدام دیکتاتوری را حذف کرد؟

پیروزی ترامپ کدام دیکتاتوری را حذف کرد؟ترامپ نشان داد که مردم امریکا همانند مردم ایران غیر قابل پیش بینی هستن و زمانی که احساس خطر کنن به نظر سنجی ها جواب نمیدهند و ترجیح میدهند […]