کاخ‌سفید: ترامپ و سیسی تلفنی درباره بحران قطر گفت‌وگو کردند

کاخ‌سفید: ترامپ و سیسی تلفنی درباره بحران قطر گفت‌وگو کردند کاخ‌سفید: ترامپ و سیسی تلفنی درباره بحران قطر گفت‌وگو کردند

مشترکین تلگرام به تماس تلفنی رایگان دسترسی پیدا کردند

مشترکین تلگرام به تماس تلفنی رایگان دسترسی پیدا کردند مشترکین تلگرام به تماس تلفنی رایگان دسترسی پیدا کردند