احتمال کشف تعدادی از اجساد تا عصر امروز

احتمال کشف تعدادی از اجساد تا عصر امروزعملیات جستجو و نجات برای یافتن اجساد شهدای آتش نشانی در ضلع غربی با حضور سگ های زنده یاب در حال انجام است. احتمال کشف تعدادی از اجساد […]