قطر علیه کشورهای تحریم کننده شکایت کرد / مهلت 60 روزه برای مصالحه

قطر علیه کشورهای تحریم کننده شکایت کرد / مهلت 60 روزه برای مصالحه قطر علیه کشورهای تحریم کننده شکایت کرد / مهلت 60 روزه برای مصالحه

شروط 13گانه کشورهای عربی برای قطر

شروط 13گانه کشورهای عربی برای قطرآسوشیتد پرس لیست 13گانه شروط کشورهای عربی برای قطر را که شامل قطع روابط با ایران و لزوم برچیدن پایگاه نظامی ترکیه است، منتشر کرد. شروط 13گانه کشورهای عربی برای […]

بهترین کشورهای جهان برای مهاجران

بهترین کشورهای جهان برای مهاجران بهترین کشورهای جهان برای مهاجران