شعارهایی که مردم آنها را دوست دارند

شعارهایی که مردم آنها را دوست دارندوالت دیزنی شرکتی است که در مدت زمان کوتاهی توانست با گسترش شبکه‌ها‌ی تلویزیونی خود و احداث پارک‌ها‌ی تفریحی موسوم به دیزنی‌لند، جایگاه خاص خود را در بین مردم […]