زجر کولبرها به خاطر 100 هزار تومان

زجر کولبرها به خاطر 100 هزار توماننماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کشته و زخمی شدن 16 جوان کولبر در مرزهای غربی بخاطر سقوط بهمن، گفت که این افراد بخاطر 100 […]