واکنش گروههای مسلح سوری درباره خروج از حلب

واکنش گروههای مسلح سوری درباره خروج از حلب واکنش گروههای مسلح سوری درباره خروج از حلب

گروه‎های معارض سوری از رژیم صهیونیستی کمک خواستند

گروه‎های معارض سوری از رژیم صهیونیستی کمک خواستند گروه‎های معارض سوری از رژیم صهیونیستی کمک خواستند