گفتگوی تلفنی پوتین و اردوغان درباره حلب

گفتگوی تلفنی پوتین و اردوغان درباره حلب گفتگوی تلفنی پوتین و اردوغان درباره حلب

گفتگوی اردوغان و پوتین درباره حلب

گفتگوی اردوغان و پوتین درباره حلبرؤسای جمهور روسیه و ترکیه درباره وضعیت انسانی در حلب تلفنی گفت‌وگو کردند. گفتگوی اردوغان و پوتین درباره حلب