“جام ریاست فدراسیون جهانی” / یک مدال طلا، یک نقره و سه برنز سهم ایران در روز نخست

“جام ریاست فدراسیون جهانی” / یک مدال طلا، یک نقره و سه برنز سهم ایران در روز نخست “جام ریاست فدراسیون جهانی” / یک مدال طلا، یک نقره و سه برنز سهم ایران در روز […]