مصدومیت ۲۰ مسافر در پی خروج اتوبوس از جاده

مصدومیت ۲۰ مسافر در پی خروج اتوبوس از جاده مصدومیت ۲۰ مسافر در پی خروج اتوبوس از جاده

خروج 20 اتوبوس حامل عناصر مسلح از حلب

خروج 20 اتوبوس حامل عناصر مسلح از حلبکاروان «اخراج تروریست‌ها» حاوی ۲۰ دستگاه اتوبوس مناطق شرقی حلب را به سمت غرب حلب ترک کرد. خروج 20 اتوبوس حامل عناصر مسلح از حلب