مجلس موسسان ونزوئلا تهدید نظامی ترامپ را “گستاخانه و شرم‌آور” خواند

مجلس موسسان ونزوئلا تهدید نظامی ترامپ را “گستاخانه و شرم‌آور” خواند مجلس موسسان ونزوئلا تهدید نظامی ترامپ را “گستاخانه و شرم‌آور” خواند

نزدیک شدن داعش به فرودگاه نظامی “تیفور” در مرکز سوریه

نزدیک شدن داعش به فرودگاه نظامی “تیفور” در مرکز سوریه نزدیک شدن داعش به فرودگاه نظامی “تیفور” در مرکز سوریه